Privacy Statement Dr2 Events & Campaigns, integrated communication B.V.

1.1 Introductie
Welkom op de website van Dr2 Events & Campaigns. Deze website is eigendom van Dr2 Events & Campaigns, integrated communication B.V. (vanaf hier: Dr2 Events) en heeft een informerend karakter. Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Dr2 Events verzamelt en verwerkt via www.dr2-events.nl. Door middel van dit Privacy Statement informeren wij je over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dr2 Events. Neem voor vragen gerust contact op via events@dr2.nl.

1.2 Cookies
Dr2 Events respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website(s). Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van onze website(s) en de daarop aangeboden diensten. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De via onze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt.

De website van Dr2 Events maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s. Het gaat om de volgende gegevens:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina’s u heeft bezocht.

De meeste browsers ondersteunen de mogelijkheid om je cookies te beheren. Om meer te weten over cookies, bezoek allaboutcookies.org. Om je af te melden voor het gebruik van tracking cookies van Google Analytics over alle websites, bezoek tools.google.com/dlpage/gaoptout.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?
Dr2 Events & Campaigns, integrated communication B.V is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Dr2 Events & Campaigns, integrated communication B.V.
Parkstraat 20
2514 JK
Den Haag

Indien je vragen heeft over dit privacy statement of over de verwerking van persoonsgegevens dan kan je contact opnemen via events@dr2.nl

1.4 Voor welke doeleinden verwerken we je persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Dr2 Events via onze websites verzamelt, worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer je gebruik hebt gemaakt van ons contactformulier of een document uploadt, zullen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met op te nemen of in te gaan op je vragen.
  • Het leveren van een nieuwsbrief indien je je daarvoor hebt aangemeld.
  • Het optimaliseren van de diensten van onze websites.

1.5 Op welke grond wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd?
Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de door jou gegeven toestemming.
Indien gewenst kan je je toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kan je contact opnemen met ons via events@dr2.nl.

1.6 Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?
In overeenstemming met dit privacy statement en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan Dr2 Events gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten je persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Dr2 Events en heeft Dr2 Events de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

1.7 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd. Wanneer je je persoonsgegevens hebt verstrekt voor het ontvangen van een nieuwsbrief worden je persoonsgegevens bewaard voor zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je persoonsgegevens vernietigd.

Wanneer je persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen, zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met je hebben.

1.8 Worden mijn persoonsgegevens door Dr2 Events beveiligd?
Dr2 Events hecht veel waarde aan je privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

1.9 Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die Dr2 verwerkt?
Op elk gewenst moment kan je een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken, het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van je persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een beroep te doen op deze rechten kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar events@dr2.nl.

Wanneer je eenmaal toestemming hebt gegeven, kan je deze toestemming altijd intrekken. We willen je erop wijzen dat de intrekking van je toestemming geen terugwerkende kracht heeft. Je kan een klacht indienen tegen Dr2 Events met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan je klacht indienen bij de Nederlandse gegevensbescherming autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.10 Contact
Indien je je gegevens uit onze database wilt laten verwijderen, of indien je je gegevens wenst te corrigeren, dan kan je contact met ons opnemen via events@dr2.nl. Wij behouden te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen conform de toepasselijke privacywetgeving. Wij raden je daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor de meest recente versie van onze privacyverklaring.

1.11 Copyright
Copyright © Dr2 Events & Campaigns, integrated communication B.V., Parkstraat 20, 2514 JK Den Haag. Alle andere merken, geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijk eigenaren.