Opdrachten

Coca-Cola OPEN 2017

In het door Coca-Cola gelanceerde duurzaamheidsplan ‘This Is Forward’ staan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025. Coca-Cola wilde dit plan onder de aandacht brengen van haar stakeholders door op verschillende niveaus, met stakeholders, klanten en eigen medewerkers in gesprek te gaan. Niet alleen zenden, maar ook de dialoog aangaan en vragen stellen als: wat vinden jullie er van, wat kunnen we beter doen en wat kan of moet anders?

Op basis van deze wensen hebben wij een concept bedacht van meerdere kleine sessies, in een vertrouwde setting, waar mensen open en transparant met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat concept heeft geresulteerd in: OPEN! Inmiddels zijn er twee succesvolle edities georganiseerd.

Tijdens de eerste editie van OPEN, OPEN 2017, zijn gedurende ruim een maand in particuliere lofts in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch zeventig sessies voor verschillende stakeholders georganiseerd. Wij adviseerden Coca-Cola om naar de stakeholders toe te gaan in plaats van de mensen vragen naar hen te komen.

De onderwerpen uit ‘This Is Forward’ zoals duurzaam transport, hergebruik van verpakkingen, gezondheid, vitaliteit kwamen terug in het concept van OPEN. Tot in detail. Zo zijn er per stad en per sessie andere onderwerpen uit het plan besproken. In Den Haag zijn onderwerpen aangeboord die raakvlak hebben met overheidsbeleid en interessant zijn voor politieke stakeholders. In Den Bosch, vlakbij de Coca-Cola fabriek in Dongen, lag het accent juist op samenwerking met de lokale ketenpartners.

Het duurzaamheidsconcept was niet alleen terug te vinden in de inhoudelijke sessies maar is doorgevoerd in alle aspecten van OPEN; van de inrichting, de catering en het vervoer tot de inzet van mensen. Dit concept is zowel in de omvang als de vorm onderscheidend. In omvang omdat wij vijf weken lang, gemiddeld drie verschillende sessies per dag heeft georganiseerd. Dit maakt het een bijzonder intens en omvangrijk project. Als bedrijf liet Coca-Cola zich deze weken zowel onderdompelen in haar eigen omgeving als in een omgeving met andersdenkenden. Dat kan alleen in een vertrouwde en open situatie, door de locatiekeuze voor de lofts kon die setting gecreëerd worden.

Qua vorm is het onderscheidend omdat wij niet hebben ingezet op de gebruikelijke congreslocaties. Tegenwoordig kiezen veel locaties voor een huiselijke, originele insteek of setting, maar toch is dat niet eigen. Wij kozen voor echte huizen, van echte mensen. Met eigen items en eigen meubilair om zo een Coca-Cola beleving neer te zetten. Deze keuze maakte het concept uniek. Op elke locatie was de speciaal ontwikkelde ‘gesprekstafel’ aanwezig. Een interactieve tafel die de interactie tussen de aanwezigen ondersteunde aan de hand van filmpjes, verhalen en stellingen. Ook de op de locatie aanwezige items vertellen het verhaal (de boodschap) van Coca-Cola, al dan niet door middel van een ‘layar’ ondersteund. De content en visuals voor de tafel en ter ondersteuning van items in de ruimtes zijn speciaal voor OPEN ontwikkeld.