Opdrachten

NWO aanbesteding

Het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft als doelstelling het verbinden van wetenschap en samenleving. Ze bevorderen wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

De hoofdtaak van het NWO is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden, uiteenlopend van Exacte en Natuurwetenschappen tot Sociale en Geesteswetenschappen en tot Toegepaste en Technische Wetenschappen.

In deze onderzoeksvelden worden diverse congressen en bijeenkomsten georganiseerd. De maatschappelijke rol die NWO speelt en de rol die live communicatie binnen hun strategie speelt past uitstekend bij de visie van Dr2 Events & Campaigns.

Met die insteek hebben we de aanbesteding van de evenementen van NWO gewonnen. De raamovereenkomst is aangegaan voor 4 jaar. Dr2 Events & Campaigns gaat met veel plezier voor NWO aan de slag en wij zien uit naar een fijne en vruchtbare samenwerking!