Opdrachten

Intermetzo: 15 jaar JJI Lelystad

In 2019 bestaat JJI Lelystad 15 jaar. Reden voor een feestje! Tegelijkertijd staan de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) onder druk vanwege een overcapaciteit. Wij grepen het 15-jarig bestaan aan om behaalde successen te vieren, maar vooral ook te delen wat de meerwaarde van een JJI is. Om de gang van zaken achter de muren van JJI Lelystad tastbaar te maken hebben we het verhaal van één jongere centraal gesteld en vanuit 15 perspectieven laten zien hoe in het geval van deze jongere de multidisciplinaire teams en de doordachte inrichting in Lelystad hun meerwaarde hebben bewezen.

 15 jaar 15 perspectieven

 De bijeenkomst is gehouden in het Provinciehuis van Flevoland. In pakkende presentaties werd het bestuurlijk en wetenschappelijk perspectief aan de orde gesteld, waarna er een video vertoond werd die de specifieke facetten van het gebouw in beeld heeft gebracht. Daarna werd ingezoomd op de casus van een jongere die een aantal jaren in JJI Lelystad is behandeld. In de vorm een gecombineerd video interview hebben diverse ketenpartners het voortraject en belang van een JJI belicht. De medewerkers hebben op het podium hun verhaal van binnenuit verteld. De jongere heeft, samen met zijn begeleidster, zijn eigen verhaal kracht bij gezet en zijn toekomstperspectief laten zien. Een storyteller bracht het gehele verhaal tot leven op het podium. De verschillende perspectieven hebben duidelijk de complexiteit en het belang van JJI’s in het algemeen en specifiek JJI Lelystad laten zien.

De dag werd afgesloten door een woordenkunstenaar die de kern van het verhaal prachtig raakte. Tijdens de borrel die volgde is nog uitgebreid nagepraat en zijn ideeën uitgewisseld. Alle bezoekers kregen het verhaal van de jongere mee in een boekje met de portretten en quotes van de verschillende perspectieven.