Opdrachten

Inspiratiesessie datakwaliteit – Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hoge kwaliteit van data is ook voor de diverse ketenpartners binnen de migratieketen van cruciaal belang voor het goed uitoefenen van hun functie. Kleine, soms onbewuste handelingen, kunnen grote gevolgen hebben voor klanten en ook voor andere ketenpartners. Het vraagt veel aandacht om het belang en de verbetering van datakwaliteit daadwerkelijk te laten landen op de werkvloer.

In opdracht van het projectteam datakwaliteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseerden wij daarom de inspiratiesessie ‘Landen op de werkvloer’ op 7 november 2019. In deze sessie lieten we de ‘werkvloer’ spreken. We ontwikkelden een concept waarbij we de medewerkers op de vloer een podium gaven. We vroegen de ketenpartners om veel voorkomende situaties op de werkvloer waar datakwaliteit een issue is, aan te leveren. Driepraktijkcases hebben we door middel van video’s in beeld gebracht.

Bij het evenement in The Student Hotel waren circa 70 ketenpartners aanwezig om aan de hand van deze videobeelden de dagelijkse uitdagingen uit de praktijk te bespreken. Op een catwalk in het midden van de zaal plaatsten we een gesprekstafel met casemanagers en drie experts op het gebied van datakwaliteit. Het tafelgesprek werd begeleid door de portefeuillehouder van datakwaliteit. De ketenpartners uit het publiek namen interactief deel aan dit gesprek en kwamen met veel vragen, suggesties en voorbeelden. Bij de laatste video werden de gasten verdeeld in kleine groepjes om de casus inhoudelijk met elkaar door te nemen en te zoeken naar een oplossingsrichting. Hierna werd de borrel ingeluid en konden de gasten hier met elkaar van gedachten wisselen. De gasten gaven aan graag een vervolg hierop te willen zien.

Dr2 Events & Campaigns was verantwoordelijk voor het concept, de organisatie, productie en uitvoering van het evenement, waaronder de ondersteuning van het filmtraject.