Opdrachten

Bijeenkomst Grenzen en Veiligheid – Ministerie van Justitie en Veiligheid

De bijeenkomst stond in het teken van samenwerking tussen de verschillende ketenpartners op het gebied van grenzen en veiligheid. Bij de bijeenkomst Grenzen en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd de stand van zaken gedeeld.

Het dagprogramma bestond uit presentaties en diverse werksessies. In deze werksessies is door de aanwezigen aan inhoudelijke casussen gewerkt zodat er tijdens de bijeenkomst concrete stappen gezet konden worden. De dag werd afgesloten met een energieke plenaire afsluiting en een netwerkborrel. Naast de gehele operationele organisatie in het voortraject en op de dag zelf, heeft Dr2 Events & Campaigns in samenwerking met het programmateam ook bijgedragen aan het inhoudelijke programma.

  • Type event: Kennisbijeenkomst
  • Datum evenement: 1 november 2018
  • Locatie: The Globe, Den Haag
  • Aantal bezoekers: 100 personen
  • Doelgroep: Ketenpartners in de migratieketen
Bijeenkomst Grenzen en Veiligheid