Opdrachten

Bijeenkomst Grenzen en Veiligheid – Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces zijn doelstellingen die Europa nastreeft. Om deze doelstellingen te behalen, moeten er wijzigingen in processen en systemen worden doorgevoerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en in het bijzonder het door hen opgezette programma Grenzen en Veiligheid zorgt in samenwerking met de ketenpartners voor het doorvoeren van deze wijzigingen. Om dit gestroomlijnd te laten verlopen, is een goede samenwerking tussen deze partners essentieel. Om deze samenwerking te stimuleren, het programma toe te lichten en de stand van zaken met elkaar te delen is de bijeenkomst ‘Samen aan de slag’ georganiseerd.

Deze bijeenkomst werd bezocht door ruim 100 bezoekers en vond plaats in The Globe in Den Haag. De programmadirecteur gaf een update van de laatste ontwikkelingen, waarna één van de koplopers een inspirerende presentatie verzorgde. In diverse werksessies gingen collega’s aan de slag met inhoudelijke cases zodat al tijdens de bijeenkomst concrete stappen gezet konden worden. De dag werd afgesloten met een energieke plenaire afsluiting en een netwerkborrel.

Dr2 Events & Campaigns heeft in nauw overleg met het programmateam in korte tijd een prikkelend en inhoudelijk sterke middag uitgewerkt. Daarnaast heeft Dr2 Events & Campaigns de gehele praktische organisatie voor haar rekening genomen: het uitnodigings- en registratietraject, het projectmanagement en de productie van zowel van de dag zelf als de bijbehorende middelen.